Навигация
  .:: Начало
  .:: Резюме
  .:: Модули
  .:: Речник
  .:: Други
   материали
  .:: Пилотни
      ферми
  .:: За нас
  .:: English


 Заглавие

  Форма за обратна връзка

І. ОБЩИ ВЪПРОСИ ЗА УЧАСТНИЦИТЕ В ОБУЧЕНИЕТО ПО УСТОЙЧИВО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЗЕМЯТА И ВОДИТЕ ВЪВ ФЕРМАТА


1.Чувствахте ли се добре приети и удобно в средата на обучение?

                                      
                      да          отчасти          не

2. Запознати ли сте с основните тенденции в съвременното земеделие?

2.1. Необходими ли ви са нови знания и умения за устойчиво използване на земята и водите във фермата?

                                      
                      да          отчасти          не

2.2. Каква е Вашата информираност относно нормативните уредби на ЕС и България, касаещи устойчивото използване и опазване на водите и земята във фермата?

                                      
                Много добра   Добра        Слаба


2.3. Мотивирани ли сте за нови знания и умения? Полезни ли са за вас при управление на фермата, фирма и други организации свързани със селското стопанство?

                                      
                      да              не          неубедително