Навигация
  .:: Начало
  .:: Резюме
  .:: Модули
  .:: Речник
  .:: Други
   материали
  .:: Пилотни
      ферми
  .:: За нас
  .:: English


 Заглавие

  Пилотни ферми

ЕКОФЕРМА - с. Крумово, Пловдивска област
Фермер: Снежана Благова
Тел/ факс: 032 443103; 0888991625; е-mail: bg-blume@yahoo.com


Производствена дейност: Осъществява се на локално ниво.

Реализация на продукцията: на локално, регионално и национално ниво.

Обработваема земя: 0.6 ha лозе две годишно, и 1 ha парници за производство на биотор от червен калифорнийски червей.

Водни ресурси: подземни – извличат се чрез 2 сондажни кладенци- напояване а лозето чрез помпи- (открита мрежа) - 3 l/ m² -двукратно.

Сграден фонд: 40 m² жилищна площ; 60 m² оранжерия;40 m² склад; стопански двор- 500 m² .

Почвено плодородие:- подържа се чрез внасяне на биотор по 0.3 m³ на 0.1 ha и листно торене в течна форма.

Прилагани мерки за подържане на ландшафта: заграждане на фермата с жив плет и декоративни храсти.

Обработки на почвата: лозето се обработва междуредово двукратно с мотокултиватор (през пролетта и есента).

Тип фермерска система: Биологична