Навигация
  .:: Начало
  .:: Резюме
  .:: Модули
  .:: Речник
  .:: Други
   материали
  .:: Пилотни
      ферми
  .:: За нас
  .:: English


 Заглавие

  Пилотни ферми

Технология за производство на биотор

      Суровината за производството на биотор е оборски тор: говежди, овчи, свински конски птичи. За изхранването на едно легло от 1 m² за една година е необходимо около 500 kg тор. Оформя се леха с широчина 1 m и дълга според желанието. Забиват се колчета на разстояние едно от друго на 30 cm. Върху колчетата се опъва тел. Върху телта се полага платно от пореста материя, която пропуска излишната вода при поливане . Телта служи за опора на платното, което се прехвърля върху телта. По този начин лехата добива вид на корито.

Необходими условия на отглеждане

       · Хранене - на всеки 15 дни едно легло се храни с една количка тор, които се овлажнява от предния ден
      · Температура - оптималната температура за развитие на червеите е 20 - 25º . Критична е температурата над 35º. През зимния период червеите се предпазват от ниските температури с полагане на дебел слой от оборски тор- отгоре и отстрани на лехите
      · Влажност - Оптималната влажност е 65 - 70%. За тази цел леглата се навлажняват на всеки 2-3 дни с около 3 литра вода на легло.
      · Светлина - Тя е вредна за червеите и за това леглата трябва да бъдат покрити / най-добре с тръстикови рогозки/.
      · Разделяне на леглата - след 3-4 месеца броят на червеите в едно легло е двойно по-голям, защото е създадено ново поколение. Това налага да се разделят и от едно легло да се получат две. З целта се оформя нова празно легло и го населваме с половината червеи от старото. За една година от едно легло получаваме осем.
      · Аерация - на всеки 45 дена преобръщаме червеите с вила / със затъпени върхове на дълбочина около 20 см.
      · Вадене на хумус - Храним червеите само по средата на лехата и поливаме оскъдно.След три дни отнемаме тора с червеите и го местим в ново легло. Тази процедура повтаряме 3 пъти през три дни. Така изтегляме всички червеи в нова клетка, а в старата остава само хумуса. Той се вади на циментова площадка, подсушава се няколко дни и се пресява през сито. Пакетира се в найлонови торби.