Навигация
  .:: Начало
  .:: Резюме
  .:: Модули
  .:: Речник
  .:: Други
   материали
  .:: Пилотни
      ферми
  .:: За нас
  .:: English


 Заглавие

 

ПРОГРАМА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДИАЛОГ-ДИСКУСИЯ 

ПО ПРОЕКТ по програма “Леонардо да Винчи”

на тема: “Устойчиво използване на земята и водите във фермата”

BG/02/B/F/PP-132008

 

Тема на диалога:

 

“Информация за настоящата ситуация и бъдещите предизвикателства за фермерите и земеделските училища”

 

Въведение:

Откриване на Конференцията и представяне на партньорите/експертите 

Доц. д-р инж. Димитър Димитров, Ректор на ВУ “Земеделски колеж”

Кратко представяне на целта и процедурата

 

Брифинг на четиримата лектори:

Лектори:

Условията и предизвикателствата за фермерите в Европейския съюз

№ 1 Ларс Емборг, Дания

Как холандските фермери се справят с предизвикателствата

№2 Хенк Йансен, Холандия

Кафе – пауза

 

Как британските фермери се справят с предизвикателствата

№3Давид Кери, Великобритания

Как датските фермери се справят с предизвикателствата

№4 Йенс Холд, Дания

Обедна почивка

Организиране на 3 групи за диалог и инструкции за провеждане на диалога

I група

Проф. Мария Попова

 

II група)

Проф. А. Кръстев

 

III група)

Проф. дсн Рада Ангелова

 

Представяне на членовете на групата

Представяне на членовете на групата

Представяне на членовете на групата

Подготовка на въпроси към лектор 1

Подготовка на въпроси към лектор 2

Подготовка на въпроси към лектор 3

Диалог с лектори 1

Диалог с лектор 2

Диалог с лектор 3

Подготовка на въпроси към лектор 3

Подготовка на въпроси към лектор 1

Подготовка на въпроси към лектор 2

Диалог с лектор 3

Диалог с лектор 1

Диалог с лектор 2

Подготовка на въпроси към лектор 2

Подготовка на въпроси към лектор 3

Подготовка на въпроси към лектор 1

Диалог с лектор 2

Диалог с лектор 3

Диалог с лектор 1

Обобщение на дискусиите