Навигация
  .:: Начало
  .:: Резюме
  .:: Модули
  .:: Речник
  .:: Други
   материали
  .:: Пилотни
      ферми
  .:: За нас
  .:: English


 Заглавие

  Съдържание

МОДУЛИ ЗА ОБУЧЕНИЕ

Първи модул: “Методи за обучение"

   Първи подмодул: Метод на диалог-дискусия
   Втори подмодул: Обучение чрез “изследване на добрата практика”
   Трети подмодул: Дистанционно обучение

Втори модул: “Аграрната политика и устойчиво развитие на селското стопанство”

   Първи подмодул: Насоки на аграрната политика на ЕС
   Втори подмодул: Устойчиво развитие на селското стопанство – икономика на околната среда и ресурси

Пилотно тестване: Организиране на учебните групи

Тезиси върху темите от първи и втори подмодули

Първи подмодул:

   - Условия и предизвикателства за фермерите и земеделските училища
   - Основни насоки на аграрната политика
   - С каква цел фермерите се организират в различни фермерски организации и се справят с предизвикателствата
   - Как холандските фермери се справят с предизвикателствата
   - Вода и отводняване. Остатъци в почвата и водата

Втори подмодул:

   - Устойчиво развитие на селското стопанство в Европейската общност (ЕС)
   - Капитал и работна сила – фактори за устойчиво развитие
   - Устойчиво развитие – технологични модули, разходи, икономически резултати
   - Икономика на околната среда и ресурсите
   - Биологично земеделие – предпоставка за опазване на околната среда