Навигация
  .:: Начало
  .:: Резюме
  .:: Модули
  .:: Речник
  .:: Други
   материали
  .:: Пилотни
      ферми
  .:: За нас
  .:: English


 Заглавие

  Съдържание

Трети модул: “Устойчиво използване на природните ресурси във фермата”

   Първи подмодул: “Устойчиво използване на земята във фермата”
   Втори подмодул: “Устойчиво използване на водите във фермата”
   Трети подмодул: “Ресурси на фермата”

• Тезиси върху темите по първи, втори и трети подмодули

Първи подмодул:

   - Устойчиво използване на поземлените ресурси
   - Устойчиво използване на земята при различни типове земеделски стопанства
   - Сеитбообръщението – важен фактор за устойчиво използване на земята. Устойчиво използване на земята при различни типове земеделски стопанства
   - Опазване на земята и водите от пестициди
   - Торене при условията на добра земеделска практика
   - Опазване на земята и водите от органични торове
   - Системи и механизация за обработка на почвата при есенна сеитба на зърнено-житни култури
   - Обработка на почвата за сеитба на окопни (пролетни) култури
   - Опазване на земята и водите при отглеждане на животни

Втори подмодул:

   - Усъвършенстване на организацията и управлението на напояването на земеделските култури при новите условия в земеделието
   - Технологии и техники за подобрено гравитачно напояване на земеделските култури
   - Технологии и техники за микронапояване на земеделските култури
   - Поливен режим и особености на агротехниката на отглеждане на земеделските култури при поливни условия

Трети подмодул:

   - Ресурси на фермата
   - Устойчиво използване на растителното биоразнообразие

• Пилотно тестване: Изследване на ферми

   - Екоферма с. Крумово, Пловдивско
   - Лозаро-винарска ферма, с. Юнаците
   - Овощарска ферма на Г. Стоянов, с. Войводиново
   - Животновъдна ферма “Асеница” на Братя Каишеви
   - Ферма за производство на яйца от свободно отглеждани кокошки, Bank Farm, Великобритания
   - Ферма за производство на ябълки, череши, ягоди, Mansfields Farm, Великобритания

Четвърти модул: "Обучение по английски език"

Проверка на системата


1. Анализ на обучението чрез изследване на случаи
2. Практическа конференция
3. Семинар - дискусия
4. Форма за обратна връзка
5. SWOT анализ