Навигация
  .:: Начало
  .:: Резюме
  .:: Модули
  .:: Речник
  .:: Други
   материали
  .:: Пилотни
      ферми
  .:: За нас
  .:: English


 Заглавие

  Център за евроинтеграция и култура

      В структурата на Висше училище “Земеделски колеж” функционира Център за евроинтеграция и култура с ръководител Антония Димитрова – магистър по културология. Неговата цел е да подпомогне културното и духовно израстване на студентите, както и приобщаването им към европейските ценности.
      Разполага със съвременна библиотека и интернет връзка. Тук се помещава архивът на колежа.
      Важно направление е развитието на дейности, свързани с културното и духовно израстване на студентите и служителите, провеждане на изложби, курсове, квалификации, контакти с партньори от различни европейски страни в духовната сфера, рекламна, издателска дейност и разработка на международни проекти.
      Към Центъра има клуб за творчески срещи и обсъждане на проекти към Европейски иновационен център. Осъществява се сътрудничество с Областния център за иновации на Южен централен район за разработване на иновационни стратегии.