Навигация
  .:: Начало
  .:: Резюме
  .:: Модули
  .:: Речник
  .:: Други
   материали
  .:: Пилотни
      ферми
  .:: За нас
  .:: English


 Заглавие

  Пилотни ферми

ЛОЗАРО-ВИНАРСКА ФЕРМА


Юридически статус на фермата


      · Лозаровинарска ферма на Георги Петров Георев - гр. Пазарджик, ул.Раковски №7 тел: 034/5 48 36, GSM: 089220804
       · Фермата е създадена с предмет на дейност – производство на грозде- винени сортове и резници
      · Лозаровинарската ферма е специализирана в производствота на сорта “Мавруд” и резници.
Винарската изба има капацитет - 20t червено вино.

Лозето /2 ha/ намиращо се в землището на с. Юнаците, Община Пазарджик, местността ”Дживизлика”е създадено преди 5 години, върху собствена земя със сорта “Мавруд”.Разстоянието на засаждане е 2 метра между редовете и на 1.30 м в реда между лозите. Подпорната конструкция на лозето е изградена от циментови колове и телена конструкция на три реда, като втория и третия ред тел са двойни, служещи за премушване на леторастите, вместо връзване. Производството на резници за калеми е регламентирано от Държавната сортова инспекция.

Територия на производствената дейност и реализация на земеделската продукция

      · производствената дейност се организира на регионално ниво
      · реализацията на продукцията се осъществява на регионално и национално ниво

Ресурси на фермата

Природни ресурси

      · Фермата обхваща 2 ha обработваема земя с почвена структура - алувиално-ливадни почви
      · Средногодишната температура за районна е 20 - 22ºС и максимална влажност 35 - 40%
      · Водоизточници - подземни сондажни кладенци