Навигация
  .:: Начало
  .:: Резюме
  .:: Модули
  .:: Речник
  .:: Други
   материали
  .:: Пилотни
      ферми
  .:: За нас
  .:: English


 Заглавие

  Пилотни ферми

      · Производството е изцяло при поливни условия
      · Напояване – гравитачно с подпочвени води
      · Основна култура виненен сорт”Мавруд”, среден добив - 1500 - 1800 кг/дка.
      · Фермата притежава: трактор –ТК-25А, пръскачки и прикачен инвентар.

Трудови ресурси

      Във фермата работят 1 външно лице и 2 от семейството.
      Стопанисваната земя е с нормално почвено плодородие, рН - 5.0 – 5.50, средно запасена с N,P,K.
       · Торене - с комбиниран тор Нитрофос - (N:P:K) 10:10:10 по 50 кг/дка. Торовете се внасят механизирано.
       · Растителната защита е съобразена с екологичните стандарти и пестициди от зеления списък
       · Система за обработка на почвата - извършват се от 6 - 7 обработки за година - пролетни, летни и есенни на дълбочина до 20 см.
      · Пребирането на продукцията е ръчно. Гроздето се изнася механизирано с платформа прикачена към трактор.
      · На територията на фермата няма източници на замърсяване на земята и водите.
      · Фермера използва научна литература и консултаци.